Home / Sql Server / Trigger loại FOR

Trigger loại FOR

 • Trình bày các khái niệm về trigger
 • Giới thiệu các thao tác đối với trigger (thêm mới, xóa, chỉnh sửa nội dung)
 • Giới thiệu một số vấn đề trong quá trình xây dựng trigger để kiểm tra ràng buộc dữ liệu
 • Giới thiệu một số vấn đề trong quá trình xây dựng trigger để cập nhật tự động giá trị

Xây dựng trigger khi thêm mới dữ liệu vào bảng PNHAP với tên tg_PNHAP_Them. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Số đặt hàng phải có trong bảng DONDH
Ngày nhập hàng phải sau ngày đặt hàng

Xây dựng trigger khi thêm mới dữ liệu vào bảng CTPNHAP với tên tg_CTPNHAP_Them. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Mã vật tư phải có trong bảng CTDONDH ứng với số đặt hàng của phiếu nhập
Số lượng nhập hàng <= (Số lượng đặt – Tổng số lượng đã nhập vào trước đó)

Xây dựng trigger khi sửa dữ liệu trong bảng PNHAP với tên tg_ PNHAP_Sua. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Không cho phép sửa đổi giá trị của các cột: số nhập hàng, số đặt hàng
Kiểm tra giá trị mới của cột ngày nhập hàng phải sau ngày đặt hàng

Xây dựng trigger khi sửa dữ liệu trong bảng PXUAT với tên tg_PXUAT_Sua. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Không cho phép sửa đổi giá trị của cột số phiếu xuất
Kiểm tra giá trị mới của ngày xuất phải cùng năm tháng với giá trị cũ của ngày xuất. Nếu khác nhau thì thông báo lỗi và không cho sửa đổi

Xây dựng trigger khi xóa dữ liệu trong bảng DONDH với tên tg_ DONDH_Xoa. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Không có chi tiết đặt hàng của số đặt hàng trong bảng CTDONDH
Không có phiếu nhập theo số đặt hàng sẽ xóa

Xây dựng trigger khi xóa dữ liệu trong bảng CTDONDH với tên tg_ CTDONDH_Xoa. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Không có phiếu nhập theo số đặt hàng sẽ xóa

Sửa trigger tg_ CTDONDH_Xoa. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Không có phiếu nhập và mã vật tư nhập ứng với số đặt hàng và mã vật tư đặt sẽ xóa


Trong bảng PNHAP tạo thêm cột trị giá có tên TG với kiểu Float dùng để lưu tổng trị giá của một phiếu nhập hàng. Trong trigger tg_CTPNHAP_Them đã xây dựng trước đó. Bổ sung thêm các tính toán tự động sau:

Tăng giá trị tại cột TG trong bảng PNHAP khi dữ liệu trong bảng CTPNHAP được thêm vào
Tăng giá trị tại cột TONGSLN trong bảng TONKHO khi dữ liệu trong bảng CTPNHAP được thêm vào

Xây dựng trigger khi xóa dữ liệu trong bảng CTPNHAP với tên tg_CTPNHAP_Xoa. Trong đó cần thực hiện các tính toán như sau:

Giảm giá trị tại cột TG trong bảng PNHAP
Giảm giá trị tại cột TONGSLN trong bảng TONKHO

Trong trigger tg_CTPNHAP_Sua đã xây dựng trước đó. Bổ sung thêm các tính toán tự động sau:

Hiệu chỉnh giá trị tại cột TG trong bảng PNHAP khi dữ liệu trong bảng CTPNHAP được sửa
Hiệu chỉnh giá trị tại cột TONGSLN trong bảng TONKHO khi dữ liệu trong bảng CTPNHAP được sửa

 

No comments

 1. Your comment is awaiting moderation.

  Press the “Download Now” button to download Advanced Office Password Recovery crack new.
  The process will just take a few seconds.

  A simple application that helps users recover lost or forgotten passwords to be able to decrypt their files/documents created in MS Office

  MIRROR LINK —> https://downloadwithcrack.org/crack?id=94775&t=advanced-office-password-recovery-pro

  · Build: 6.36 Build 2053
  · Patch date: April 23 2019
  · Company: ElcomSoft Co. Ltd.
  · Downloads: 18178
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · Status: clean (as of last analysis)
  · File size: unknown
  · Price: 0
  · Special requirements: no
  · Supported systems: Win All
  · Rating:

  Keywords:
  advanced office password recovery patch, advanced office password recovery full crack latest, advanced office password recovery cracked latest, advanced office password recovery cracked latest, advanced office password recovery crack, advanced office password recovery crack patch, advanced office password recovery crack install, advanced office password recovery + full crack, advanced office password recovery full crack, advanced office password recovery full crack

  More cracks: https://downloadwithcrack.org

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Click “Về bây Giờ” nút để tải về SheetCAM TNG serial code.
  Nó sẽ chỉ mất vài phút.

  Thiết kế các mẫu bạn có ý định sử dụng với những phay bằng tia laser, hoặc các thiết bị cắt ở đây thể loại dụng cụ này

  GƯƠNG —> https://cracks4software.com/cracked/sheetcam-tng-86037

  · Release version: 6.0.30 / 6.1.53 Development
  · Crack ngày: May 13 2019
  · Công ty: Stable Design
  · Phổ biến: 7846
  · Tải về loại: an toàn (không torrent/không có vi rút,)
  · Tình trạng: sạch (như của tích cuối cùng)
  · File size: unknown
  · Giá: 0
  · Yêu cầu đặc biệt: không yêu cầu
  · Hệ thống: Win 10 64 bit / Win 10 / Win 8 / Win 7 / Win Vista / Win XP / Win 2K
  · Đánh giá:

  Loại:
  sheetcam tng crack and keygen free download, sheetcam tng activator, sheetcam tng cracked full, sheetcam tng cracked, sheetcam tng cracked, sheetcam tng full crack latest, sheetcam tng serial keys x86/x64, sheetcam tng crack keygen serial, sheetcam tng key crack, sheetcam tng crack and keygen free download

  Thêm phần mềm máy phát điện: here

  Khác thông tin hữu ích:
  Tennis Camp in Antigua | Impressions
  Антиплагиат обмануть программа
  Who the heck is NED? – Jillian’s Leap Through Cancer
  Download Marine Heavy Gunner: Vietnam crack latest
  МАСТЕР-КЛАСС «ОТКРЫТИЕ» | ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР “ЛИДЕР”
  Windows10 Tuner
  Trees Native to NC – Southern Exposure Landscape and Maintenance | Landscaping Lake Lure NC
  Решебники (ГДЗ) готовые домашние задания
  Repair missing or corrupt nw_elf.dll

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Đẩy “Về bây Giờ” nút để tải về Gihosoft TubeGet crack windows.
  Toàn bộ quá trình sẽ chỉ mất vài phút.

  Quickly download YouTube clips, pick the preferred video quality or convert the clips to MP3 format using this free and stylish application

  GƯƠNG —> Gihosoft TubeGet license crack

  · Phiên bản: 7.0.4
  · Crack ngày: June 25 2019
  · Phát triển: Gihosoft
  · Phổ biến: 14531
  · Tải về loại: an toàn (không torrent/không có vi rút,)
  · Tập tin tình trạng: sạch (như của tích cuối cùng)
  · Thấy kích thước nhỏ
  · Giá: không có chi phí
  · Yêu cầu đặc biệt: không
  · Hệ thống: Win 10 64 bit / Win 10 / Win 8 64 bit / Win 8 / Win 7 64 bit / Win 7 / Win Vista 64 bit / Win Vista / Win XP / Win 2K
  · Đánh giá:

  Loại đám mây:
  gihosoft tubeget with license key latest, gihosoft tubeget license crack, gihosoft tubeget crack fix, gihosoft tubeget cracked, gihosoft tubeget update crack, gihosoft tubeget crack keygen for windows, gihosoft tubeget crack for windows free download, gihosoft tubeget crack keygen for windows, gihosoft tubeget cracked full, gihosoft tubeget license crack

  Phổ biến phần mềm: here

  It may be interesting:
  What Helps Me To Keep My Sober And Happy Living | Venice Ghetto
  Антиплагиат обмануть скачать
  Goedemorgen – Nikki Segers
  Download Command & Conquer: Red Alert + Crack Latest
  charleneclempson.com
  Google Books Downloader
  Скачать Port Locker серийный ключ и кряк
  Download controllermanager.dll to fix missing or corrupted DLL errors
  Blog Post Title

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Click “Về bây Giờ” nút để tải về Recovery Toolbox for PDF serial number.
  Quá trình sẽ chỉ mất vài giây.

  Analyze damaged PDF files and recover any useful information from their contents, with this powerful and intuitive software utility

  Gương —> Recovery Toolbox for PDF how to ctack

  · Phiên bản: 2.8.19.0
  · Vá ngày: Jun 23rd 2018
  · Phát triển: Recovery ToolBox
  · Phổ biến: 15754
  · Tải về loại: an toàn (không torrent/không có vi rút,)
  · Tình trạng: sạch (như của tích cuối cùng)
  · Kích thước: không rõ
  · Giá: miễn phí
  · Yêu cầu đặc biệt: không yêu cầu
  · Hệ thống: Windows All
  · Đánh giá:

  Loại đám mây:
  recovery toolbox for pdf crack new, recovery toolbox for pdf activator, recovery toolbox for pdf full patched, recovery toolbox for pdf crack exe, recovery toolbox for pdf crack and keygen free download, recovery toolbox for pdf crack and keygen free download, recovery toolbox for pdf crack install, recovery toolbox for pdf cracked, recovery toolbox for pdf update crack, recovery toolbox for pdf + crack latest

  Thêm phần mềm: https://downloadcrackz.com

  Khác thông tin hữu ích:
  Hello world! – Filipino Guest Friendly Hotels
  Как обойти антиплагиат
  Blog Post Title – RM84 Studios
  Download Galactic Civilizations II: Endless Universe Cracked Latest
  Welcome to the Aging Greatly blog! | Aging Greatly Now
  Convert Google books to PDF, PNG or JPG
  Скачать Outlook Express Backup Restore crack и keygen
  How to repair missing or corrupt ext-ms-win-ntuser-rectangle-ext-l1-1-0.dll
  Hello world! | Morphsuit Osterreich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *