Home / Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật ứng dung / Bài 9: Thiết kế mẫu Banner quảng cáo Liveshow

Bài 9: Thiết kế mẫu Banner quảng cáo Liveshow

Ứng dụng các kiến thức đã học, thực hiện thiết kế mẫu Banner quảng cáo Liveshow ca nhạc của ca sỹ Mỹ Tâm

Yêu cầu

  • Hình ảnh, cách thiết kế phù hợp thể loại Banner quảng cáo ngoài trời
  • Màu sắc hài hòa, nhưng cần nổi bật tên ca sỹ
  • Trình bày hình ảnh ấn tượng, thông tin rõ ràng, dễ xem
  • Phác thảo ý tưởng và thực hiện trên phần mềm đã học

Thực hiện theo các hướng dẫn sau

Video Clip hướng dẫn thực hiện trên phần mềm Photoshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *