Home / Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật ứng dung / Bài 8: Thiết kế mẫu Poster quảng cáo phim

Bài 8: Thiết kế mẫu Poster quảng cáo phim

Ứng dụng các kiến thức đã học, thực hiện thiết kế mẫu Poster quảng cáo phim

Yêu cầu

  • Sử dụng lại tất cả hình ảnh, thông tin , ý tưởng của bìa nhãn CD
  • Thiết kế Poster quảng cáo phim “Biệt Động Đen”
  • Phim do Mỹ sản xuất, Fafilm Việt Nam phát hành
  • Thiết kế tựa phim cần nổi bật, hình ảnh phù hợp nội dung phim.
  • Màu sắc ấn tượng, sinh động phù hợp thể loại phim hành động
  • Bố cục phân biệt tựa phim, tên diễn viên và các thành phần khác.
  • Phác thảo ý tưởng và thực hiện trên phần mềm Photoshop

Thực hiện theo các hướng dẫn sau

Video Clip hướng dẫn thực hiện trên phần mềm Photoshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *