Bài 5: Thiết kế Brochure (mặt trong)

Ứng dụng các kiến thức đã học, thực hiện thiết kế Brochure (mặt trong)

Yêu cầu

  • Thiết kế mặt trong Brochure
  • Chủ đề cần nổi bật
  • Hình ảnh, màu sắc hài hòa phù hợp với kiểu thiết kế phần mặt trong của Brochure
  • Cách thiết kế phân biệt 2 phần khác nhau
  • Chủ đề và các thông tin khác trình bày rõ ràng, dễ đọc
  • Phác thảo ý tưởng và trình bày trên phần mềm Photoshop.

Thực hiện theo các hướng dẫn sau

Video Clip hướng dẫn thực hiện trên phần mềm Photoshop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *