Home / Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật ứng dung / Bài 5: Thiết kế Brochure (mặt trong)

Bài 5: Thiết kế Brochure (mặt trong)

Ứng dụng các kiến thức đã học, thực hiện thiết kế Brochure (mặt trong)

Yêu cầu

  • Thiết kế mặt trong Brochure
  • Chủ đề cần nổi bật
  • Hình ảnh, màu sắc hài hòa phù hợp với kiểu thiết kế phần mặt trong của Brochure
  • Cách thiết kế phân biệt 2 phần khác nhau
  • Chủ đề và các thông tin khác trình bày rõ ràng, dễ đọc
  • Phác thảo ý tưởng và trình bày trên phần mềm Photoshop.

Thực hiện theo các hướng dẫn sau

Video Clip hướng dẫn thực hiện trên phần mềm Photoshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *