Home / Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật ứng dung / Bài 4: Thiết kế Brochure (mặt ngoài)

Bài 4: Thiết kế Brochure (mặt ngoài)

Ứng dụng các kiến thức đã học, thực hiện thiết kế Brochure (mặt ngoài)

Yêu cầu

  • Thiết kế mặt ngoài Brochure giới thiệu triển lãm ảnh nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6
  • Cách thiết kế làm nổi bật chủ đề
  • Hình ảnh, màu sắc , thông tin hài hòa phù hợp với kiểu thiết kế Brochure ( gấp 2)
  • Cách thiết kế phân biệt mặt trước, mặt sau, chủ đề và các thông tin khác không cạnh tranh gây rối mắt
  • Phác thảo ý tưởng và trình bày trên phần mềm Photoshop.

Thực hiện theo các hướng dẫn sau

Video Clip hướng dẫn thực hiện trên phần mềm Photoshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *