Bài 11: Logo thiết kế mang tính đồ họa, dễ cảm nhận và dễ nhớ

Ứng dụng các kiến thức đã học, thực hiện thiết kế mẫu Logo

Yêu cầu

  • Hình ảnh thể hiện ở dạng biểu trưng,
  • Hình ảnh phải mang tính liên tưởng – sáng tạo
  • Thể hiện nét riêng biệt của logo nhằm không trùng lắp ý tưởng và hình dạng của logo khác
  • Mảng hình cần chắt lọc, đơn giản
  • Logo thiết kế mang tính đồ họa, dễ cảm nhận và dễ nhớ
  • Logo phải hàm chứa nội dung được mô tả
  • Phác thảo và thực hiện trên phần mềm trong chương trình đã học

Thực hiện theo các hướng dẫn sau

 

 

 

 

Video Clip minh họa thực hành trên phần mềm Adobe Illustrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.